de Vlinders


polyomatus semiargus semiargus io,
thymelicus acteon acteoin io

Lang verloren vlinders
vliegen in een klaproos veld
de witte graven rij na rij
getuigen van een groot geweld

de duizend doden luisteren
liggend in de donkere grond
naar wie droeve woorden fluisteren
stuk voor stuk en zwaar gewond

rozen, door hun last gebogen
zachtjes wiegend in de wind
vol met donker bloed gezogen
zien dat het leven weer begint

de zon verwarmt met zachte stralen
de kleuren van het rode veld
en omarmt in vele talen
zijn allerlaatst verhaal verteld

euphidryas aurinia aurinia io,
Lycaena hippothoe hippothoe io

in den beginne was het woord
maar welk woord is hier genoeg
voor wie het sprak of wie het hoort
voor wie er hopeloos om vroeg

in den beginne is er hoop
die de kracht geeft op je tocht
pas achteraf ken je de loop
of je vond waar je naar zocht

de gazen glans van zon en maan
alles waar je eens van hield
zie je zachtjes van je gaan
mijn vlinders-veld wordt Flanders Field

rozen, door hun last gebogen
zachtjes wiegend in de wind
vol met donker bloed gezogen
zien dat het leven weer begint

polyomatus semiargus semiargus io,
thymelicus acteon acteon io

die vlinders zijn de vele woorden
waar we voor gestorven zijn
ze galmen na in mijn akkoorden
in den beginne is alles klein


de vlinders op de bloeiende klaprozen op het veld van eer, het Vlaamse veld van eer, de velden vol met loopgraven en strijd tijdens “De Grote Oorlog” van ’14-’18 met de eerste en de laatste woorden en de vlinders met hun uitgestorven namen te zien op een glas-in-lood paneel van de N.H. kerk in Vaals

Gedenkraam Vaals

Gedenkraam Vaals