Vollop vol

1. pijn voorafgaand aan geluk
banden voelen strak en los
jaren heel in een tel stuk
de harde steen het zachte mos

zwart en zon en rennen maar
hier en daar en overal
nu en straks en volgend jaar
zachte zuchten, harde knal

voor altijd weg en nooit meer terug
hoog en droog en met een boog
snelle water stenen brug
zee en zand en nooit meer droog

sissend strandt de zwarte beker
in het allerlaatst kwartier
het is donker , ik weet zeker
het begin is nu en hier

refr.
vollop vol , vollop vol
mijn hoofd is net een paard op hol
beelden flitsen om me heen
ik herken ze een voor een
2. het hart is vol van nu en hier
het hoofd is vol van woorden
de handen vol met leeg papier
het leven vol akkoorden

de plannen vol met open vragen
de rugzak vol met niet te missen
agenda’s vol van alle dagen
herinnering vol muizenissen

de dagen vol van mooie kleuren
elke tel is vol van smaak
klanken vol met sterke geuren
de muziek is vol en raak

boeken vol met oude zinnen
zinnen vol met rijke taal
woorden vol waar te beginnen
samen vol van allemaal

refr.